Om Gunilla

_04A6242_pp

Sedan 2002 driver jag Almitra AB och jag har genom åren haft många olika typer av uppdrag inom HR, rekrytering och ledarskap.

Jag har varit rådgivare inom HR till mindre och medelstora företag. Jag har arbetat med olika former av rekryteringsuppdrag allt ifrån hela processer till så kallad second opinion. Mina uppdragsgivare har varit inom såväl privat som offentlig sektor. Sedan starten av Almitra AB har jag kontinuerligt hållit kurser inom HR, rekrytering och ledarskap på Företagsuniversitetet. Dessutom har jag också skrivit en rad artiklar inom området. Tillsammans med Nils Hallén och Patrick J. Smith har jag dessutom skrivit boken Rekrytering och urval – teori och praktik.

Stor del av 90-talet arbetade jag som HR-chef inom läkemedelsindustrin, framför allt i Sverige men också under en period i Kanada. De första åren på 2000-talet arbetade jag som headhunter med framför allt chefsuppdrag. Sammantaget har jag många års erfarenhet från HR och rekrytering och tog min fil.kand. från linjen för personal- och arbetslivsfrågor 1990.

Jag har följande certifieringar:

Certifierad rekryterare, DNV GL

Shapes och Scales, Cut-e

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), Assessio

TMS (Team Management System), Kontura

OPQ personlighetsformulär, CEB

DiSC personprofil Mänsklig insikt – Självinsikt, Dicover

PC_Rekrytering_SE_COL