Kurser

Vill du genomföra en företagsanpassad utbildning inom rekrytering?

Beroende på målgrupp och förkunskaper genomför jag kurser i kompetensbaserad rekrytering där omfattningen kan variera mellan en kortare föreläsning till flera dagars utbildning.

Vill du gå på en kurs i rekrytering tillsammans med deltagare från andra organisationer?

Jag håller regelbundet kursen Kompetensbaserad rekrytering på Företagsuniversitet.

Läs mer om kursen Kompetensbaserad rekrytering

Vill du gå en öppen kurs för att bli Diplomerad HR-assistent?

Jag är kurssamordnare på Företagsuniversitetet för HR-assistenter.

Läs mer om kursen Diplomerad HR-assistent

Vill du gå en HR-chefsutbildning?

På Företagsuniversitetet håller jag i blocket som handlar om kompetensbaserad rekrytering på HR-chefsutbildningen.

Läs mer om kursen HR-chefsutbildning