Kompetensbaserad rekrytering

Behöver du hjälp med second opinion?

Genom kompetensbaserade intervju, utvalda arbetspsykologiska tester och referenser bistår jag dig i dina rekryteringar.

Behöver du hjälp att gå igenom dina rekryteringsprocesser?

Tillsammans går vi igenom din process och jag föreslår sedan hur du kan utveckla processen.

Behöver du utbilda medarbetare i kompetensbaserad rekrytering?

Beroende på målgrupp och förkunskaper genomför jag kurser i kompetensbaserad rekrytering där omfattningen kan variera mellan en kortare föreläsning till flera dagars utbildning.

Behöver du hjälp att bygga ett kompetensbibliotek?

Genom workshops tar vi tillsammans fram anpassade kompetenser med definitioner och beteendeindikatorer. Dessa kompletteras sedan med frågor som kan användas för att utforska kompetenserna.