Boken

Rekrytering och urval – teori och praktik av Gunilla Andersson, Nils Hallén och Patrick J. Smith

boken1

Dagens rekryteringsarbete kräver strukturerade och forskningsbaserade metoder som förmår att motivera anställningsbeslut såväl internt som externt. Den här boken erbjuder en gedigen introduktion till området rekrytering och urval. Bedömning, arbetspsykologisk testning, den kompetensbaserade intervjun, bakgrundskontroller och psykometri är några exempel på teman som tas upp och diskuteras på djupet.

Boken är forskningsbaserad och ger en översikt över relevant teori på fältet. Den innehåller även en heltäckande, praktisk del, som illustrerar hur du kan genomföra en rekrytering. Denna praktiska del innehåller mallar, checklistor och guidar läsaren igenom hela urvalsprocessen.

Rekrytering och urval kan även användas som ett praktiskt stöd och uppslagsverk till dig som arbetar med rekrytering, exempelvis som rekryteringskonsult, eller som specialist, strateg eller chef inom HR. Boken riktar sig även till universitetsstuderande, företrädesvis på personalvetarutbildningar.

Boken kan beställas från Studentlittteratur här