Category Archives: Uncategorized

Lita inte på magkänslan

Artikel ur Arbetsterapeuten nr 4, 2016 Av Katja Alexanderson Lyckade nyanställningar kräver strukturerade arbetsmetoder. Rekryteraren Gunilla Andersson ger sina bästa tips. Läs artikeln här (PDF)

Ta svåra samtal

Artikel ur Du och jobbet nr 8, 2014 Av Jonas Fogelqvist Vissa samtal är svårare än andra. Chefen måste ta några av dem. Det kan handla om uppsägningar, samarbetsproblem eller dåliga prestationer. Sådana samtal bör inte skjutas upp, men det är viktigt att vara förberedd. Gunilla Andersson ger sina bästa tips. Läs artikeln här (PDF)

Feedback som ger resultat

Artikel ur Pharma Industry nr 2, 2014 Feedback eller återkoppling kan hjälpa en organisation att utvecklas. Det är också en viktig del av medarbetarskapet. Alla medarbetare på en arbetsplats har ansvar för att ge varandra feedback och också fråga efter återkoppling när man saknar den. Naturligtvis har chefer och ledare ett extra stort ansvar i

Read More

Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar

Artikel ur Pharma Industry nr 3, 2011 I Sverige är det fortfarande relativt ovanligt att använda kompetensbaserade intervjuer vid rekryteringar. I länder som USA och Storbritannien har man sedan länge insett vikten av att behandla alla sökande så lika som möjligt och bara ställa frågor kring definierade och bedömningsbara kompetenser under intervjun. I den här

Read More

Planera avvecklingsarbetet

Artikel ur Pharma Industry nr 4, 2009 På grund av finanskrisen har många företag hastigt tvingats göra drastiska nedskärningar i sin verksamhet. Så snabbt att det inte alla gånger funnits så stort utrymme för planering. Här presenterar konsulterna Gunilla Andersson, Jan-Erik Ekman och Nils Hallén en genomgång av de områden som är viktiga att tänka

Read More

Second opinion – en metod vid rekrytering och urval

Artikel ur Pharma Industry nr 6, 2008 Det är inte alltid lätt att bedöma personen bakom den arbets-sökande kandidaten. Två människor ser inte nödvändigtvis samma sak och ofta är bedömningen färgad av den som gör den. Därför är det bra med en ”second opinion” av någon utanför den egna organisationen, skriver ledarskapskonsulterna Gunilla Andersson och

Read More

Mödan värt att ta referenser

Artikel ur Pharma Industry nr 5, 2007 Referenstagning är ett av flera urvalsinstrument som rätt använt ger en bra bild av den sökande. Genom att förbereda och strukturera sina referenstagningar skapar man ett bra kompletterande beslutsunderlag inför val av kandidat, skriver ledarskapskonsulten Gunilla Andersson. » Läs artikeln här (PDF)

Lär dig hantera konflikter

Artikel ur Pharma Industry nr 3, 2007 Konflikter är en del av vardagen. Både som chef och som medarbetare har du ett ansvar i de konflikter som uppkommer. Ju mer du vet om konflikter och konflikthantering, desto större chans har du att lösa och hantera dessa konstruktivt. Ledarskapskonsulterna Gunilla Andersson och Nils Hallén ger Pi:s

Read More

Dialog – en förutsättning för framgångsrikt ledarskap

Artikel ur Pharma Industry nr 4, 2006 Samtal och kommunikation är i mångt och mycket det som ledarskapet bygger på. I den här artikeln fokuserar Gunilla Andersson denna byggsten i ledarskapet och ger också exempel på tre vanliga typer av samtal på en arbetsplats: utvecklingssamtal, lönesamtal och det svåra samtalet. » Läs artikeln här (PDF)

Rekrytera rätt från början

Artikel ur Pharma Industry nr 2, 2006 I rekryteringsprocesser handlar det om att utifrån den sökandes tidigare prestationer göra en prognos för framtida prestationer. En prognos är det bästa vi kan göra, och det kan vi göra på bästa möjliga sätt. Den här artikeln av ledarskapskonsulterna Gunilla Andersson och Nils Hallén är en hjälp på

Read More