Feedback som ger resultat

Artikel ur Pharma Industry nr 2, 2014

Feedback eller återkoppling kan hjälpa en organisation att utvecklas. Det är också en viktig del av medarbetarskapet. Alla medarbetare på en arbetsplats har ansvar för att ge varandra feedback och också fråga efter återkoppling när man saknar den. Naturligtvis har chefer och ledare ett extra stort ansvar i detta sammanhang och bör föregå med gott exempel. Ledarskapskonsulterna Gunilla Andersson och Nils Hallén skriver här om vad som är viktigt med återkoppling i en organisation.

» Läs artikeln här (PDF)