Second opinion – en metod vid rekrytering och urval

Artikel ur Pharma Industry nr 6, 2008

Det är inte alltid lätt att bedöma personen bakom den arbets-sökande kandidaten. Två människor ser inte nödvändigtvis samma sak och ofta är bedömningen färgad av den som gör den. Därför är det bra med en ”second opinion” av någon utanför den egna organisationen, skriver ledarskapskonsulterna Gunilla Andersson och Kajsa Heinerwall.

» Läs artikeln här (PDF)