Mödan värt att ta referenser

Artikel ur Pharma Industry nr 5, 2007

Referenstagning är ett av flera urvalsinstrument som rätt använt ger en bra bild av den sökande. Genom att förbereda och strukturera sina referenstagningar skapar man ett bra kompletterande beslutsunderlag inför val av kandidat, skriver ledarskapskonsulten Gunilla Andersson.

» Läs artikeln här (PDF)