Lär dig hantera konflikter

Artikel ur Pharma Industry nr 3, 2007

Konflikter är en del av vardagen. Både som chef och som medarbetare har du ett ansvar i de konflikter som uppkommer. Ju mer du vet om konflikter och konflikthantering, desto större chans har du att lösa och hantera dessa konstruktivt. Ledarskapskonsulterna Gunilla Andersson och Nils Hallén ger Pi:s läsare en genomgång av området.

» Läs artikeln här (PDF)